دستگاه های تصفیه آب مخزن دار و بدون مخزن آکواپرو

دستگاه های تصفیه آب آکواپرو نسبت به دستگاه های تصفیه آب خانگی ارزانتر، دارای ویژگی های برتری می باشند.دستگاه تصفیه آب آکواپرو شامل دو گروه می باشد که مشتری می تواند با توجه به خواسته خود مبنی بر کیفیت آب خروجی ،دستگاه مورد نظر خود را خریداری کند.

دسته اول :دستگاه های تصفیه آب بدون پمپ و مخزن
دسته دوم :دستگاه های تصفیه آب RO یا اسمز معکوس (دارای پمپ و مخزن)

دستگاه های تصفیه آب بدون پمپ و مخزن

دستگاه های تصفیه آب گروه اول  خود شامل چند بخش می باشند.
•دستگاه تصفیه آب 3مرحله ای
•دستگاه تصفیه آب 4مرحله ای
•دستگاه تصفیه آب 5مرحله ای
•دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای

دستگاه تصفیه آب 3مرحله آکواپرو

دستگاه تصفیه آب 3مرحله ای بدون پمپ و مخزن
 این دستگاه تصفیه آب دارای 3مرحله فیلتر،اتصالات و یک شیر روی سینک می باشد.یکی از بارزترین تفاوتهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب آکواپرو نسبت به دستگاه های ارزان تر و یا مشابه داخل بازار این می باشد که این 3 فیلتر به صورت کارتریج بوده و قسمت بالا و پایین آنها کاملا بسته می باشد و در قسمت بالایی فیلتر دارای 2 اورینگ است که محل اتصال به هوزینگ می باشند.که همین تفاوت نسبت به دستگاه های تصفیه آب ارزانتر سبب بالارفتن کیفیت آب خروچی می شود زیرا داشتن این قابلیت فیلتر با سر و ته بسته سبب می شود آب ورودی داخل دستگاه تصفیه آب به صورت صد درصد از مرحله یک عبور کرده و تصفیه کامل می شود و به مرحله بعد می رود.دستگاه های تصفیه آب مشابه به علت نداشتن این ویژگی تنها 30% از آب ورودی به صورت کامل از داخل فیلتر داخل هوزینگ عبور کرده و 70% آب تصفیه نشده و به مرحله بعدی می رود.
مرحله اول دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر سدیمنت (PPS) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ PGF  قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها و لجن و ذرات معلق درون آب می باشد.
مرحله دوم دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر گرانول کربن اکتیو (GAC) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ GPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف مزه و بو از آب می باشد.
مرحله سوم دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر کربن بلاک (APC)  بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ SPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلر و باکتری ها از آب می باشد.
ست کارتریج دستگاه 3مرحله آکواپرو - AQUAPRO
دستگاه تصفیه آب 4مرحله ای بدون پمپ و مخزن : این دستگاه تصفیه آب دارای 4مرحله فیلتر،اتصالات و یک شیر روی سینک می باشد.یکی از بارزترین تفاوتهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب آکواپرو نسبت به دستگاه های ارزان تر و یا مشابه داخل بازار این می باشد که این 3 فیلتر به صورت کارتریج بوده و قسمت بالا و پایین آنها کاملا بسته می باشد و در قسمت بالایی فیلتر دارای 2 اورینگ است که محل اتصال به هوزینگ می باشند.که همین تفاوت نسبت به دستگاه های تصفیه آب ارزانتر سبب بالارفتن کیفیت آب خروچی می شود زیرا داشتن این قابلیت فیلتر با سر و ته بسته سبب می شود آب ورودی داخل دستگاه تصفیه آب به صورت صد درصد از مرحله یک عبور کرده و تصفیه کامل می شود و به مرحله بعد می رود.دستگاه های تصفیه آب مشابه به علت نداشتن این ویژگی تنها 30% از آب ورودی به صورت کامل از داخل فیلتر داخل هوزینگ عبور کرده و 70% آب تصفیه نشده و به مرحله بعدی می رود.
مرحله اول دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر سدیمنت (PPS) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ PGF  قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها و لجن و ذرات معلق درون آب می باشد.
مرحله دوم دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر گرانول کربن اکتیو (GAC) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ GPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف مزه و بو از آب می باشد.
مرحله سوم دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر کربن بلاک (APC)  بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ SPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلر و باکتری ها از آب می باشد.
مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب 3مرحله : فیلتر اینلاین کربن نقره (آنتی باکتریال).عملکرد این فیلتر حذف جرم،کلر،باکتری و فلزات سنگین موجود در آب می باشد.همچنین این فیلتر باکتری های موجود در آب را کنترل کرده و مانع از ایجاد باکتری های زیان بار در آب خروجی دستگاه می شود.
 
دستگاه تصفیه آب 4مرحله آکواپرو
 
دستگاه تصفیه آب 5مرحله ای بدون پمپ و مخزن : این دستگاه تصفیه آب دارای 5مرحله فیلتر،اتصالات و یک شیر روی سینک می باشد.یکی از بارزترین تفاوتهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب آکواپرو نسبت به دستگاه های ارزان تر و یا مشابه داخل بازار این می باشد که این 3 فیلتر به صورت کارتریج بوده و قسمت بالا و پایین آنها کاملا بسته می باشد و در قسمت بالایی فیلتر دارای 2 اورینگ است که محل اتصال به هوزینگ می باشند.که همین تفاوت نسبت به دستگاه های تصفیه آب ارزانتر سبب بالارفتن کیفیت آب خروچی می شود زیرا داشتن این قابلیت فیلتر با سر و ته بسته سبب می شود آب ورودی داخل دستگاه تصفیه آب به صورت صد درصد از مرحله یک عبور کرده و تصفیه کامل می شود و به مرحله بعد می رود.دستگاه های تصفیه آب مشابه به علت نداشتن این ویژگی تنها 30% از آب ورودی به صورت کامل از داخل فیلتر داخل هوزینگ عبور کرده و 70% آب تصفیه نشده و به مرحله بعدی می رود.
مرحله اول دستگاه تصفیه آب 5مرحله : فیلتر سدیمنت (PPS) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ PGF  قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلیه رسوبات ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها و لجن و ذرات معلق درون آب می باشد.
مرحله دوم دستگاه تصفیه آب 5مرحله : فیلتر گرانول کربن اکتیو (GAC) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ GPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف مزه و بو از آب می باشد.
مرحله سوم دستگاه تصفیه آب 5مرحله : فیلتر کربن بلاک (APC)  بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ SPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلر و باکتری ها از آب می باشد.
مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب 5مرحله : فیلتر اینلاین کربن نقره (آنتی باکتریال).عملکرد این فیلتر حذف جرم،کلر،باکتری و فلزات سنگین موجود در آب می باشد.همچنین این فیلتر باکتری های موجود در آب را کنترل کرده و مانع از ایجاد باکتری های زیان بار در آب خروجی دستگاه می شود.
مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب 5مرحله : فیلتر اینلاین از جنس کربن پوسته نارگیل می باشد(فیلتر مزه و بو) که باعث حذف رسوبات مضر و طعم و بوی نامطلوب آب می گردد.

 

دستگاه تصفیه آب 5مرحله آکواپرو 

دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای بدون پمپ و مخزن : این دستگاه تصفیه آب دارای 6مرحله فیلتر،اتصالات و یک شیر روی سینک می باشد.یکی از بارزترین تفاوتهای فیلترهای دستگاه تصفیه آب آکواپرو نسبت به دستگاه های ارزان تر و یا مشابه داخل بازار این می باشد که این 3 فیلتر به صورت کارتریج بوده و قسمت بالا و پایین آنها کاملا بسته می باشد و در قسمت بالایی فیلتر دارای 2 اورینگ است که محل اتصال به هوزینگ می باشند.که همین تفاوت نسبت به دستگاه های تصفیه آب ارزانتر سبب بالارفتن کیفیت آب خروچی می شود زیرا داشتن این قابلیت فیلتر با سر و ته بسته سبب می شود آب ورودی داخل دستگاه تصفیه آب به صورت صد درصد از مرحله یک عبور کرده و تصفیه کامل می شود و به مرحله بعد می رود.دستگاه های تصفیه آب مشابه به علت نداشتن این ویژگی تنها 30% از آب ورودی به صورت کامل از داخل فیلتر داخل هوزینگ عبور کرده و 70% آب تصفیه نشده و به مرحله بعدی می رود.
مرحله اول دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر سدیمنت (PPS) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ PGF  قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف تمامی گل و لای و ذرات معلق داخل آب می باشد.
مرحله دوم دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر گرانول کربن اکتیو (GAC) بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ GPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف مزه و بو از آب می باشد.
مرحله سوم دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر کربن بلاک (APC)  بوده که به صورت کارتریج داخل هوزینگ SPF قرار می گیرد.عملکرد این فیلتر حذف کلر و باکتری ها از آب می باشد.
مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر اینلاین کربن نقره (آنتی باکتریال).عملکرد این فیلتر حذف جرم،کلر،باکتری و فلزات سنگین موجود در آب می باشد.همچنین این فیلتر باکتری های موجود در آب را کنترل کرده و مانع از ایجاد باکتری های زیان بار در آب خروجی دستگاه می شود.
مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر اینلاین از جنس کربن پوسته نارگیل می باشد(فیلتر مزه و بو) که باعث حذف رسوبات مضر و طعم و بوی نامطلوب آب می گردد.
مرحله ششم دستگاه تصفیه آب 6مرحله : فیلتر اینلاین(معدنی کننده) به نام AIM می باشد که تشکیل شده از دو بخش سرامیک و سنگهای طبیعی که علاوه بر گرفتن جرم های مضر داخل آب توسط سرامیک داخل فیلتر باعث معدنی شدن آب خروجی دستگاه توسط سنگ های  طبیعی داخل فیلتر می شود.
 
دستگاه تصفیه آب 6مرحله آکواپرو
 
قابل ذکر است که تمامی دستگاه های تصفیه آب فوق و فیلتر های آن ساخت کشور تایوان توسط کمپانی AQUAPRO می باشد که دارای بیش از 25 سال سابقه موفق و درخشان در زمینه تولید دستگاه های تصفیه آب خانگی وصنعتی و فیلتر های مربوط به یخچال های ساید بای ساید می باشد.

عملکرد فیلتر های دستگاه تصفیه آب آکواپرو

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
 • فیلتر یخچال جنرال الکتریک
 • فیلتر یخچال بکو
 • فیلتر یخچال بوش
 • فیلتر یخچال ال جی
 • فیلتر یخچال بلومبرگ
 • فیلتر یخچال مای تگ
 • فیلتر یخچال سامسونگ
 • فیلتر یخچال آکواپرو
 • فیلتر یخچال الکترولوکس - فریچیدر
 • فیلتر یخچال ویرپول
 • برف
 • پرسیل
 • فینیش
 • پریل
 • فیری
 • آریل
 • هنکل