دستگاه تصفیه آب 6 مرحله اسمز معکوس

ممبران مهمترین بخش از یک دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد. به این مفهوم كه آب پس از عبور از پیش فیلتر ها ،یعنی فیلتر های مرحله ی اول، دوم و سوم كه به ترتیب فیلترهای پلی پروپیلنی، كربن پودری و كربن بلاک می باشند ،وارد ممبران میشود.پیش فیلترها در واقع ذرات با اندازه ی بزرگ تر از 5 میكرون و همچنین مواد آلی و كلر آزاد را جداسازی می كنند و مانع از ورود این مواد به ممبران می شوند. مهمترین کار در فرایند تصفیه ی آب در ممبران صورت می گیرد كه با استفاده از روش های خاص و استفاده از فشار آب، نمك های محلول در آب را جداسازی کرده و آب را شیرین میکند و سختی آن را می گیرد. بنابر این وجود پمپ و ممبران در دستگاه تصفیه آب از ملزومات می باشد و چنانچه دستگاهی ممبران نداشته باشد در واقع هیچ تأثیری در کاهش سختی آب و به اصطلاح شیرین کردن آب ندارد.
فیلتر ممبران،کاربرد در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس

اساس تصفیه آب در دستگاه تصفیه آب خانگی

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
 • فیلتر یخچال جنرال الکتریک
 • فیلتر یخچال بکو
 • فیلتر یخچال بوش
 • فیلتر یخچال ال جی
 • فیلتر یخچال بلومبرگ
 • فیلتر یخچال مای تگ
 • فیلتر یخچال سامسونگ
 • فیلتر یخچال آکواپرو
 • فیلتر یخچال الکترولوکس - فریچیدر
 • فیلتر یخچال ویرپول
 • برف
 • پرسیل
 • فینیش
 • پریل
 • فیری
 • آریل
 • هنکل