مقایسه محصولات


طول عمر
6ماه
ظرفیت
500 گالن
جنس بدنه
پلاستیک
کیفیت
اصلی
سازگار با مدلهای
Beko® - B1031V3G92616NE (GNEV322X), B1041V4G92617NE 7245146884 GNEV422X, B1855GNE60520X 7243540684 GNE60520X, - G84600NEL 7254447683 GNE60520DX, G84600NEL 7254448784 GNE60520DX, - G91631NE 7287548782 GN162320X, G92605NE (GNE134605TX), G92610NE (GNE134620X), G92610NE 7243048782 GNE134605FX, - GN162320 7287548713, GN162320X 7287540693, GN162420 7291844012, GN162420X 7291840881, - GNE134605FX1 7243069882, GNE134605FX2 7243061582, GNE134620X, GNE134620X 7250542482, GNE134620X 7250547682G92605NE, GNE134620X 7250548782, GNE134621X 7250548793G92605NE, GNE134630X 7250542781, GNE134630X 7250543781, GNE60520 DX7264342488, GNE60520DX 7264342788, GNE60521X 7293442786, GNE60532DX 7293442793, GNEV322PX 7245247482, GNEV322X( 7245247684) - YSBSB1031V3G92616NE 7245248784 GNEV322PX, YSBSB1031V3G92616NE(GNEV320X) Blomberg® G92605NE(KQD1360X), GNE60530DX 7293442782 DDSAMPLE KQD1360X G92605NEVISAH9, KQD1361 7281247218, KQD1361EA 7250542512, KQD1361X 7281242788, KQD1361X 7281247288