فیلتر تصفیه هوای یخچال


فیلترهای هوای یخچال، هوای تمیز و شفاف را در گردش نگه می‌دارند و در عین حال بوهای شدیدی را که اغلب از یخچال شما به غذا و کل آشپزخانه منتقل می‌شوند، از بین می‌برند. با استفاده از فیلتر تصفیه هوای یخچال قلب خانه شما در تمام سال بوی تازه و تمیزی می دهد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی

09121402006